Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na dostawę maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo-torowej, dopuszczonej do eksploatacji w ruchu kolejowym i drogowym oraz zaprasza do składania ofert na dostawę ww. maszyny.

Nowy termin składania ofert upływa dnia: 16.09.2019 r. do godz. 12:00

Termin składania ofert upływa: 30.08.2019 r. do godz. 12:00

Załączniki:

  1. http://ppmt.pl/wp-content/uploads/2019/08/warunki-zamowienia.pdf