Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Zamawiający”) zawiadamia o zamknięciu bez udzielenia zamówienia postępowania zakupowego prowadzonego w celu udzielenia zamówienia na najem wagonów towarowych typu 411Vb i 418V.