Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym na wykonanie prac inwestycyjnych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami od ul. Sandomierskiej do terenu siedziby Zamawiającego, jak również budowie myjni taboru i maszyn kolejowych oraz uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie siedziby Zamawiającego informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 23.03.2018 r. do godz. 15:00.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert znajduje się pod linkiem:

Jednocześnie Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do warunków zamówienia w zakresie wskazanym w załączniku:

Załącznik nr 7 – Wzór umowy: