Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 65-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Naczelnik Działu Realizacji Inwestycji

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • analiza treści SIWZ oraz weryfikacja dokumentacji projektowej Zamawiającego,
 • nadzór i przygotowywanie wycen i kosztorysów w oparciu o normy, kalkulacje własne, katalog nakładów rzeczowych,
 • kalkulacja pełnego kosztu realizacji projektu oraz określenie podstawy decyzji o cenie ofertowej do przetargu,
 • koordynowanie zadań związanych z ofertowaniem prac na etapie realizację robót budowlanych,
 • współpraca z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami,
 • współudział w negocjacjach handlowych,
 • nadzór nad zapewnieniem ciągłości produkcji w tym analiza rozbieżności pomiędzy założeniami oferty przetargowej a realizacją Kontraktu,
 • przygotowywanie raportów i analiz zarządczych, identyfikacja i ocena ryzyk.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego w specjalności budowlanej (preferowana kolejowa),
 • minimum 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym związanym z wyceną projektów infrastrukturalnych, ofertowaniem lub organizacją robót budowlanych,
 • biegłej obsługi programów pakietu MS Office, AutoCad, wspomagania projektowania CAD, jak również umiejętności czytania dokumentacji technicznej,
 • znajomości prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, standardów kontraktowych (FIDIC),
 • praktycznej znajomość obsługi systemów ERP (preferowana znajomość IFS Applications),
 • postawy proaktywnej, otwartości na nowe rozwiązania, przejawiania własnej inicjatywy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, terminowości w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętności pracy pod presją czasu, dyspozycyjności, komunikatywności,
 • prawa jazdy kat. B.

 

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.