Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 65-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Dyrektor Wydziału ds. Zasobów Ludzkich (HRD)

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

Głównym zadaniem Dyrektora HR będzie budowanie i rozwijanie kompetencji przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja założeń wieloletniej strategii personalnej firmy;
 • bezpośredni nadzór i zarządzanie procesami zachodzącymi w Wydziale ds. zasobów ludzkich (kadry, płace, HR, komunikacja);
 • planowanie budżetu personalnego i nadzór nad jego realizacją;
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji z zakresu HR;
 • wprowadzenie i doskonalenie systemu skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa;
 • kształtowanie polityki rekrutacji i retencji pracowników;
 • kształtowanie systemu rozwoju pracowników wspierającego rozwój firmy;
 • doskonalenie struktury organizacyjnej – identyfikacja bieżących i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa, opiniowanie propozycji kadry kierowniczej;
 • współpraca z organizacjami związkowymi funkcjonującymi w firmie;
 • nadzór nad udziałem firmy i jej pracowników w wydarzeniach branżowych (targi, konferencje, uroczystości);
 • wsparcie kierowników średniego szczebla w zakresie zarządzania podległym zespołem;
 • przygotowywanie raportów, analiz, sprawozdań na potrzeby Zarządu;
 • dbanie o pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku pracy i w środowisku lokalnym (Employer Branding).

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: zarządzanie, prawo, nauki społeczne, ZZL) – posiadanie dyplomu MBA będzie dodatkowym atutem;
 • minimum 3-lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w dużym przedsiębiorstwie – doświadczenie w pracy w działach HR firm budowlanych lub produkcyjnych będzie dodatkowym atutem;
 • znajomości procesu wdrażania i obsługi zintegrowanych systemów informatycznych wykorzystywanych w HR – mile widziana znajomość systemu IFS Applications;
 • znajomości przepisów prawa pracy oraz nowoczesnych metod i narzędzi HR;
 • zaawansowanej znajomość programów pakietu MS Office;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych oraz zdolności negocjacyjnych;
 • doświadczenia we współpracy z pracownikami wszystkich szczebli organizacji;
 • umiejętności szybkiej analizy, podejmowania decyzji pod presją czasu oraz zarządzania wieloma projektami;
 • postawy proaktywnej, nastawienia na rozwiązywanie problemów, wysokiego standardu i jakości pracy;
 • otwartości na nowe doświadczenia technologiczne w miejscu pracy.

 

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.