WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie

Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Umowa Zakupowa

Aktualizacja 21.04.2022:

Warunki Zamówienia – zmiana

Aktualizacja 05.05.2022:

Wynik postepowania na podkłady LK4