Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług trakcyjnych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1_Tytuł i opois postępowania

2_ML_906_040.21_Warunki Zamówienia

3_Załącznik nr 1_formularz oferty

4_Załącznik nr 2_oświadczenie

5_Załącznik nr 3_wzór umowy

Aktualizacja 08.12.2021r.:

Wybór oferty