Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym ML/906/047.18 na najem wagonów towarowych typu 411Vb i 418V w 2019 roku, informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 28.01.2019 r. do godz. 12:00.

Wydłużenie terminu składania ofert na najem wagonów towarowych w 2019 roku