WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie

Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór Umowy Zakupowej

Aktualizacja 28.09.2021r. :

Wynik postepowania na podkłady LK221 cz. II