Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 70-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier/Specjalista ds. kosztorysowania i zakupów
– branża elektroenergetyczna

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji projektowej i opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych wynikających z inwentaryzacji i wymogów Inwestorów,
 • sporządzanie kosztorysów z zakresu branży elektroenergetyki kolejowej, w tym sieci trakcyjnej kolejowej,
 • formułowanie pytań dotyczących dokumentacji technicznej do Inwestorów,
 • rozsyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców,
 • analiza kalkulacji opracowanych przez podwykonawców na etapie przygotowywania oferty,
 • dokonywanie wyboru najkorzystniejszej cenowo i zakresowo oferty podwykonawcy/ dostawcy/ usługodawcy,
 • udział w negocjacjach cenowych dotyczących ofert złożonych przez Spółkę w procedurach negocjacyjnych,
 • sporządzanie na bazie projektów wykonawczych zestawień materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Oczekujemy:                                                                             

 • wykształcenia wyższego – preferowane techniczne z zakresu elektroenergetyki,
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, minimum rok w opracowywaniu przedmiarów, kosztorysów, wycen do przetargów, przygotowania produkcji i robót dodatkowych,
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na budowie – mile widziane doświadczenie w branży elektroenergetyki kolejowej, w tym budowie sieci trakcyjnej (także tramwajowej),
 • znajomości programu Norma PRO, RODOS, AutoCAD i biegłej obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (znajomości prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem),
 • mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem informatycznego systemu typu ERP (pracujemy w IFS Applications),
 • umiejętności rozwiązywania problemów technicznych i pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności, zaangażowania – postawy nastawionej na poszukiwanie rozwiązań,
 • znajomości j. angielskiego,
 • prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, działającej na rynku od 70 lat,
 • pracę w zespole branżystów, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji robót branży kolejowej,
 • planowanie prac uwzględniających wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznie maszyn do robót budowlanych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do posiadanych wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • a także inne benefity:

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.