Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należące do Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniające się blisko 70–letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych, a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych,

poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK BUDOWY

Miejsce pracy: Gdańsk

Ilość wakatów: 3

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie robót w oparciu o wytyczne Prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją robót, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót – z i bez wykorzystania podwykonawców.
 • Prowadzenie dziennika budowy.
 • Weryfikacja i optymalizacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych w niej rozwiązań.
 • Przydzielanie i koordynowanie zasobów ludzkich i sprzętowych do prac budowlanych.
 • Tworzenie harmonogramów robót.
 • Przygotowywanie wsadu merytorycznego do kosztorysów dla robót dodatkowych.
 • Nadzór, koordynacja i rozliczanie robót z zamawiającymi oraz z podwykonawcami.
 • Tworzenie dokumentacji budowy, w tym m.in. planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, branżowego Planu Zapewnienia Jakości, protokołów technicznych, eksploatacyjnych i końcowych oraz operatorów kolaudacyjnych.
 • Koordynacja dostaw materiałów i urządzeń oraz ich kontrola pod względem jakości, ilości i zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.
 • Udział w odbiorach technicznych, eksploatacyjnych oraz końcowych.
 • Bieżący monitoring kluczowych wskaźników postępu rzeczowego i finansowego wraz z działaniami optymalizacyjnymi.
 • Przygotowywanie raportów z realizacji inwestycji.
 • Przestrzeganie przepisów BHP.

Czego oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego. Preferowane Elektrotechniczne, Energetyczne lub Elektroenergetyczne.
 • Uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika Robót (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane), w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej.
 • Braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy powyżej 3 metrów.
 • Dbałości o bezpieczeństwo. Mile widziane uprawnienia SEP E i D.
 • Umiejętności pracy zespołowej.
 • Zaangażowania.
 • Gotowości do wykonywania pracy na terenie całego kraju – w formie delegacji.

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, działającej na rynku od blisko 70 lat.
 • Pracę w zespole specjalistów, posiadających wiedzę i doświadczenie branżowe.
 • Kwartalny system premiowy.
 • Możliwość rozwoju osobistego – kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych.
 • Prywatną opiekę medyczną dofinansowaną przez Pracodawcę.
 • 99% ulgi na przejazdy kolejowe dla Pracowników wraz z możliwością uzyskania dodatkowej zniżki dla członków najbliższej rodziny.
 • Dodatkowe świadczenie pieniężne z ZFŚS na Boże Narodzenie i Wielkanoc.
 • Kartę MultiSport dofinansowywaną w 50% przez Pracodawcę.
 • Dodatkowy dzień wolny w roku, w ramach Święta Kolejarza przypadającego 25 XI.
 • Podarunki dla dzieci Pracowników na Mikołajki i Dzień Dziecka.

Kontakt: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19 e-mail: rekrutacja@ppmt.pl tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877 Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.