Sprawne wykonanie prac na sieci oraz lepsze utrzymanie linii kolejowych zapewnią trzy nowoczesne pojazdy dwudrogowe. Sprzęt zasili park maszynowy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. i zwiększy potencjał wykonawcy spółki.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę trzech pojazdów dwudrogowych oraz dwóch przyczep dwudrogowych (szynowo-drogowych) za kwotę prawie 25 mln zł. Zakup sprzętu finansowany jest ze środków z dokapitalizowania spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz ze środków własnych PPMT. Maszyny zostaną dostarczone w I połowie 2024 r.

Zakupione przez PPMT pojazdy będą najbardziej zaawansowanymi pojazdami dwudrogowymi użytkowanymi w Polsce. Wykorzystywane będą do prac związanych z budową i modernizacją sieci trakcyjnej. Dwa pojazdy dwudrogowe zostaną wyposażone w urządzenia niezbędne do budowy sieci trakcyjnej, m. in. platformę roboczą, żuraw, korektor położenia sieci trakcyjnej oraz pantograf pomiarowy. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie pojazdów do montażu fundamentów palowych. Trzecia z maszyn dwudrogowych zostanie wyposażona w system do demontażu i montażu sieci trakcyjnej.

Maszyny pozwolą na zwiększenie efektywności prowadzonych robót – wzrost tempa realizacji prac i poprawę jakości sieci trakcyjnej. Zastosowanie maszyn dwudrogowych do palowania, montażu konstrukcji wsporczych i osprzętu, pozwoli na realizację prac na sieci trakcyjnej nawet w miejscach, w których nie powstał jeszcze układ torowy. Dodatkowym atutem pojazdów dwudrogowych jest możliwość szybkiej zmiany kolejności maszyn na szlaku, co w znacznym stopniu pozwoli usprawnić prace.

Nowoczesny sprzęt dla szybszych i wydajniejszych prac

Zakupione pojazdy dwudrogowe są uzupełnieniem parku maszynowego PPMT. Od grudnia 2021 roku na sieci kolejowej pracuje już dwudrogowa, gąsienicowo-szynowa palownica do wbijania fundamentów palowych. Maszyna wyposażona jest w moduł CFA. To specjalna technologia, w której przy pomocy wiertła wykonuje się kilkumetrowy otwór w ziemi, do którego wtłoczony zostaje beton. Po wypełnieniu otworu betonem, umieszcza się w nim zbrojenie, które wzmacnia konstrukcję fundamentu. Technologia CFA wykorzystywana jest w miejscach, w których nie ma możliwości montażu fundamentu palowego. Nowa palownica PPMT jest maszyną dwusystemową, może wbijać fundamenty palowe zarówno z toru kolejowego, jak i z gruntu. To pierwsza dostawa specjalistycznego sprzętu z programu dokapitalizowania spółek zależnych od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.. Wartość maszyny to ponad 5 mln zł.

Pierwsze prace w terenie przy użyciu nowej palownicy odbyły się w lutym 2022 r. na trasie Sosnowiec Dańdówka – Katowice Muchowiec – Panewnik oraz na linii Ostrołęka – Chorzele. Maszyna będzie również wykorzystana w drugiej połowie roku na trasie Glincz – Kartuzy.

Spółka zwiększa potencjał techniczny i rozwija działalność w branży elektroenergetycznej. PPMT w ubiegłym podpisało umowy na dostawę pociągów regulacyjno-montażowych oraz pociągu z systemem do montażu i demontażu sieci trakcyjnej. Dostawa dwóch pociągów planowana jest w bieżącym roku. Ponadto, również w ubiegłym roku zawarto umowę na dostawę ciężkiego pociągu do prac przy sieci trakcyjnej. Termin realizacji zamówienia to 2023 r. Wartość obydwu umów to 18,5 mln zł.