• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Ogłoszenia2020-08-19T13:55:34+02:00
  Ponad
  65 lat doświadczenia
  w dziedzinie budowy i remontu nawierzchni kolejowej

  Ogłoszenia

  16sierpień 2021

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla branż SRK i Teletechnika w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

  16 sierpnia, 2021|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na: Opracowanie dokumentacji projektowej branży srk i teletechnika w zakresie projektów wykonawczych i montażowych na [...]

  16sierpień 2021

  Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-72/2021r.) na dostawę rozjazdów kolejowych z przeznaczeniem na LK 229 Glincz – Kartuzy na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

  16 sierpnia, 2021|Zamówienia|

  Warunki Zamówienia (rozjazdy) Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia - Formularz oferty Zał. nr 1A do Warunków Zamówienia - Formularz oferty - TABELA CENOWA Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia [...]

  12sierpień 2021

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji wielobranżowej wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie robót branży torowej, SRK oraz robót towarzyszących celem realizacji zadania „Likwidacja ograniczeń eksploatacyjnych na stacji Zabrzeg Czarnolesie” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” – Zadanie Nr 1: stacja Zabrzeg Czarnolesie.

  12 sierpnia, 2021|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie dokumentacji wielobranżowej wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie robót branży torowej, SRK oraz robót [...]