• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zamówienia2020-08-19T14:05:13+02:00
  Ponad
  65 lat doświadczenia
  w dziedzinie budowy i remontu nawierzchni kolejowej

  Ogłoszenia Zamówienia

  13październik 2021

  Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-94/2021r.) na dostawę szyn 49E1 i z przeznaczeniem na LK 221 na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

  13 października, 2021|Zamówienia|

  WARUNKI ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia - Formularz oferty Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia - Oświadczenie Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia - Wzór Umowy Zakupowej

  6październik 2021

  Zaproszenie do składania ofert na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i powykonawczej dla wszystkich robót oraz wykonanie robót branży torowej, energetyki oraz automatyki w związku z realizacją pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 666 (od rozjazdu nr 132 do rozjazdu nr 373) oraz linii kolejowej nr 670 w km 0,797-1,597 w stacji Jaworzno Szczakowa”

  6 października, 2021|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i powykonawczej dla wszystkich robót oraz wykonanie robót branży torowej, energetyki [...]

  22wrz. 2021

  Zaproszenie do składania ofert ostatecznych na zakup podkładów strunobetonowych typu PS83/49E1/SB na LK 221 w postępowaniu zakupowym nr FZ-901-92/2021r.

  22 września, 2021|Zamówienia|

  Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej Zał. nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej

  17wrz. 2021

  Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-92/2021r.) na dostawę podkładów strunobetonowych typu PS83/49E1/SB z przeznaczeniem na LK 221 Gutkowo – Braniewo cz. II na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

  17 września, 2021|Zamówienia|

  WARUNKI ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia - Formularz oferty Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia - Oświadczenie Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia - Wzór Umowy Zakupowej Aktualizacja [...]

  17wrz. 2021

  Informacjia o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-93/2021r.) na dostawę tłucznia kolejowego z przeznaczeniem na LK 221 Gutkowo – Braniewo cz. II na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

  17 września, 2021|Zamówienia|

  Warunki Zamówienia Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia - Formularz oferty Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia - Oświadczenie Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia - Wzór Umowy Zakupowej Aktualizacja [...]

  14wrz. 2021

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie „Wykonanie kompleksowych prac elektroenergetycznych w związku z modernizacją linii kolejowej nr. 229 Glincz-Kartuzy.” realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

  14 września, 2021|Zamówienia|

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na: Wykonanie kompleksowych prac elektroenergetycznych w zakresie : Część 5.1 - Sieci, instalacje i urządzenia [...]