Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. podpisała umowę w konsorcjum z firmami Schweerbau GmbH & Co.KG Bauuternhmen oraz SBM Sp. z o.o. na zabudowę 142 nowych rozjazdów kolejowych.

W dniu 01 marca 2018 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w konsorcjum z Schweerbau GmbH & Co.KG Bauuternhmen oraz SBM Sp. z o.o. podpisało umowę z PKP PLK S.A. nazaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania POIiŚ 5.2-20 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”. PPMT, jako lider konsorcjum będzie realizowało wymianę rozjazdów na terenie Zakładów Linii Kolejowych w Łodzi, Bydgoszczy, Gdyni, Olsztynie i Szczecinie (linia 202), natomiast Partnerzy na obszarze Zakładów Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu i Szczecinie (linia 401). W ramach umowy zostaną zabudowane 142 rozjazdy na 28 stacjach, które dzięki podwyższonym parametrom konstrukcyjnym pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów pociągów oraz osiągnięcie wyższej prędkości. Wartość realizowanych prac wynosi 127 886 035,96 zł netto.