Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe odebrało nowoczesną dwudrogową palownicę do zabudowy fundamentów palowych

21 / 12 / 20

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. odebrała nowoczesną dwudrogową palownicę do zabudowy fundamentów palowych

Nowoczesna dwudrogowa (gąsienicowo-szynowa) palownica do zabudowy fundamentów palowych dla Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. (PPMT) jest pierwszą dostawą specjalistycznego sprzętu z programu dokapitalizowania spółek zależnych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obecnie realizowane działania w ramach dynamicznego rozwoju PPMT obejmują zakup nowoczesnych technologii służących do budowy, modernizacji i utrzymania sieci trakcyjnej, nakłady inwestycyjne przeznaczone zostaną również na wysokowydajne maszyn torowe, a także budowę nowoczesnego Centrum Serwisowego obsługującego podmioty Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nowa palownica PPMT jest maszyną dwusystemową, może wbijać fundamenty palowe zarówno z toru kolejowego, jak i z gruntu. Dzięki wyposażeniu maszyny w urządzenie CFA, oprócz palowania metodą udarową, dodatkowo ma ona możliwość wykonywania fundamentów wierconych, betonowanych na mokro w gruncie.

Nowa palownica PPMT jest maszyną dwusystemową, może wbijać fundamenty palowe zarówno z toru kolejowego, jak i z gruntu. Dzięki wyposażeniu maszyny w urządzenie CFA, oprócz palowania metodą udarową, dodatkowo ma ona możliwość wykonywania fundamentów wierconych, betonowanych na mokro w gruncie. Palownica została wyposażona w młot hydrauliczny o energii udaru 22kNm, agregat hydrauliczny do awaryjnego składania maszyny, system do pomiaru i rejestracji parametrów podczas wbijania fundamentów palowych oraz wykonywania fundamentów wierconych betonowanych na mokro. Na stanie maszyny znajduje się radiotelefon GSM-R/VHF, umożliwiający łączność kolejową i drogową, z możliwością obsługi radiotelefonicznego systemu alarmowego („Radio-Stop”).

Dostawa palownicy jest kolejnym krokiem do zwiększenia potencjału technicznego PPMT i rozwoju działalności spółki w branży elektroenergetycznej. Niebawem PPMT spodziewa się realizacji umowy na dostawę pociągów regulacyjno-montażowych. W niedługim czasie planowane jest również podpisanie umów na dostawę pociągu sieciowego oraz pojazdów dwudrogowych wraz z przyczepami.

Pierwsze prace w terenie przy użyciu dostarczonej palownicy planowane są od stycznia 2022 r. przy realizacji zadania o nazwie „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”. Zakontraktowana jest również praca przy realizacji robót budowlanych na linii kolejowej nr 229, na odcinku Glincz – Kartuzy. Dostawa palownicy umożliwi uniezależnienie się PPMT od usług podwykonawców, przy realizacji zadań z zakresu energetyki trakcyjnej, jednocześnie zwiększając jakość i czas wykonywanych robót. Dodatkowo PPMT oferowało będzie usługi palowania na wolnym rynku m.in. w zadaniach obejmujących kompleksowe prace z zakresu palowanie pod sieć trakcyjną i wykonywania fundamentów pod ekrany akustyczne w technologii CFA. Bogate wyposażenie dostarczonej palownicy czyni z niej uniwersalne narzędzie umożliwiające znaczne zróżnicowanie wykonywanych zadań.