Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o. o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem realizacji zadania pn. „Prace na szlaku Braniewo – Granica Państwa linii kolejowej nr 217 Wielkie Wierzno – Braniewo realizowanego w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Braniewo – Mamonowo”.

21 / 12 / 10

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o. o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem realizacji zadania pn. „Prace na szlaku Braniewo – Granica Państwa linii kolejowej nr 217 Wielkie Wierzno – Braniewo realizowanego w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Braniewo – Mamonowo”.

Termin składania ofert: 17 grudnia 2021 r. do godz. 12.00

Załączniki

  1. Warunki zamówienia,
  2. Formularz oferty,
  3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
  4. Wzór umowy zakupowej,
  5. Zakres robót,
  6. PFU (80MB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty