Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż dwusystemowych radiotelefonów kabinowych GSM-R/VHF oraz przeprowadzenie procesu weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe” przez jednostkę notyfikowaną przez „NoBo” (przeprowadzenie procesu homologacji GSM-R, w zakresie TSI „Sterowanie”, „Sterowanie – urządzenia pokładowe” – „Głosowa łączność radiowa”), zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
  4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej dla zadania nr 1,
  5. Załącznik nr 4 – Zestawienie pojazdów kolejowych.

Aktualizacja 17.02.2020:

Pytania i odp. do postępowania MT.531_017.19

Aktualizacja 20.02.2020:

Przedłużenie terminu składania ofert – zadanie nr 2