Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zaprasza do udziału w dialogu technicznym, dotyczącym określenia pożądanych parametrów technicznych maszyny torowej, żurawia kolejowego przeznaczonego do prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych w szczególności związanych z wymianą bloków rozjazdowych o promieniu max. 2500 oraz do prac w kolejowym ratownictwie technicznym.

Zaproszenie do dialogu technicznego.