Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 65-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Brygadzista / Specjalista ds. realizacji robót elektroenergetycznych

Miejsce pracy: cała Polska

(miejsce realizacji robót branży elektroenergetycznej na infrastrukturze kolejowej)

Zakres obowiązków:

 • praca przy budowie i modernizacji sieci trakcyjnej,
 • wykonywanie prac: przeglądowych, serwisowych, montażowych, konserwacyjnych przy urządzeniach sieci trakcyjnej oraz urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem palownicy dwudrogowej oraz pociągu sieciowego,
 • wykonywanie prac w torach czynnych,
 • obsługa urządzeń technicznych na pociągu sieciowym (agregatu prądotwórczego, wypornicy, wyciągarki, podestu ruchomego, dźwigu, pilarki spalinowej, HDS) lub palownicy dwudrogowej,
 • kierowanie i nadzór nad pracą brygady realizującej roboty budowlane branży elektroenergetycznej,
 • sporządzanie planu pracy brygady,
 • sporządzanie raportów z realizacji robót budowlanych i prowadzenie niezbędnej dokumentacji pracy brygady,
 • współpraca z kierownictwem sekcji i członkami innych brygad wykonawczych na prowadzonych kontraktach.

Oczekujemy:                                                                             

 • wykształcenia średniego technicznego o kierunku elektrycznym, energetycznym lub podobnym,
 • znajomości zagadnień związanych z realizacją robót branży elektroenergetycznej,
 • 3 lat doświadczenia w realizacji robót budowlanych lub elektroenergetycznych na infrastrukturze kolejowej,
 • uprawnień energetycznych SEP kat. E i D,
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach,
 • atutem będą uprawnienia do kierowania i obsługi pojazdów, w tym palownicy dwudrogowej oraz urządzeń technicznych, używanych podczas realizacji robót budowlanych branży elektroenergetycznej,
 • umiejętności pracy zespołowej i kierowania zespołem,
 • gotowości do pracy w delegacji na terenie całego kraju,
 • postawy proaktywnej – umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nowymi i trudnymi, inicjatywy i chęci do rozwiązywania problemów,
 • prawa jazdy kat. B.

 

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.