Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. należąca do
Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyróżniająca się 65-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług związanych z utrzymaniem, remontami i budową dróg kolejowych a także z naprawami i remontami maszyn do robót torowych, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. wycen i zakupów

branża sanitarna

Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie przedmiarów, kosztorysów, wycen do przetargów, przygotowania produkcji i robót dodatkowych,
 • analiza dokumentacji projektowej i opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i wymogów Inwestorów,
 • sporządzanie – na bazie koncepcji / projektów – zestawień materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 • formułowanie pytań kierowanych do Inwestorów dotyczących dokumentacji technicznej,
 • rozsyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców,
 • analiza kalkulacji opracowanych przez podwykonawców na etapie przygotowywania oferty,
 • udział w negocjacjach cenowych dotyczących ofert złożonych przez Spółkę w procedurach negocjacyjnych,
 • dokonywanie wyboru najkorzystniejszej cenowo i zakresowo oferty podwykonawcy/ dostawcy/ usługodawcy.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku budowlanym (specjalizacja sanitarna),
 • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (doświadczenie w branży kolejowej będzie dodatkowym atutem),
 • mile widziana znajomość ustawy o Prawie Zamówień Publicznych,
 • biegłej obsługi programów pakietu MS Office, AutoCad,
 • praktycznej znajomość obsługi systemów ERP (preferowana znajomość IFS Applications),
 • postawy proaktywnej, otwartości na nowe rozwiązania, przejawiania własnej inicjatywy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, terminowości w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętności pracy pod presją czasu, dyspozycyjności, komunikatywności,
 • prawa jazdy kat. B.

 

 

Kontakt:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
e-mail: rekrutacja@ppmt.pl
tel. +48 58 721 51 40, tel. kom. +48 609 600 877


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. W przypadku braku takiej klauzuli w Państwa CV, nie zostanie ono rozpatrzone.


Wysyłając swoje CV wraz z klauzulą zgody, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia przez Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@ppmt.pl. Podane przez Pana/Panią dane osobowe (według wymogów ogłoszenia) Spółka przetwarza w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził/ła Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Spółkę rekrutacji. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/ła Pan/Pani zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, którego Spółka dokonała na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią zgody. Pana/Pani dane osobowe Spółka przetwarza przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami, których kwalifikacje w najwyższym stopniu spełnią nasze oczekiwania.