Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania „Usprawnienie wywozu ładunków z terenu Górnego Śląska na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu na liniach kolejowych nr 90 i 141” w zakresie prac na linii kolejowej nr 90.

Termin składania ofert upływa: 26.06.2018 r. godz. 10:00

Załączniki:
Warunki zamówienia z załącznikami

Formularz Oferty

Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym