Wszczęcie postępowania (nr FZ-901-77/2021 r.) na dostawę szyn 49E1 z przeznaczeniem na LK 203 i LK 208 na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

 

Załączniki:

Warunki zamówienia

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie

Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór Umowy

Aktualizacja 16.90.2021r:

Wynik postępowania