Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr PPMT/MT/531/014.22) na dostawę zespołu maszyn do naprawy/wymiany podtorza, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia:

Załączniki:

Aktualizacja 27.05.2022:

zmiana terminu składania ofert (531_014.22_1190319)

pytania i odpowiedzi do postępowania zakupowego (531_014.22_1190318)

Aktualizacja 10.06.2022:

20220610071517_00003