Wszczęcie postępowania zakupowego w ramach zadania „Modernizacja peronów Działdowo na linii kolejowej 009 realizowanego w ramach projektu pn. „Rządowy Program Budowy lub Modernizacji Przystanków na lata 2021-2025”.

22 / 7 / 07

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o. o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postepowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie badań geologicznych, (wydłużenie) trzech istniejących peronów z drogą technologiczną wraz z pochylniami na końcach peronów st. Działdowo na linii nr 9 Warszawa Wsch. — Gdańsk Główny wraz z wykonaniem odwodnień, ogrodzeń, oraz innymi niezbędnymi robotami w branżach towarzyszących, tj. branży energetycznej, teletechnicznej, sanitarnej w ramach zadania „Modernizacja peronów Działdowo na linii kolejowej 009 realizowanego w ramach projektu pn. „Rządowy Program Budowy lub Modernizacji Przystanków na lata 2021-2025”.

Termin składania ofert: 12 lipca 2022 r. do godz. 12.00

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty