Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft mbH na zakup wysokowydajnej podbijarki torowej i rozjazdowej UNIMAT 09-32/4S Dynamic. Najwyższej jakości, fabrycznie nowy sprzęt zwiększy potencjał PPMT już w 2020 roku.

Podczas uroczystego podpisania umowy PPM-T reprezentowali Prezes Zarządu Leszek Linkner oraz Członek Zarządu Czesław Stec, natomiast w imieniu Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft mbH umowę podpisał Pan Jürgen Kübler. To ważne dla naszej Spółki wydarzenie swoją obecnością uhonorował Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Pan Antoni Jasiński.

Maszyna typu UNIMAT 09-32/4S Dynamic z funkcją stabilizacji (DGS) to wysokowydajna podbijarka torowa i rozjazdowa wyposażona w zespoły stabilizujące, umożliwiająca sprawne i efektywne prowadzenie robót bieżącego utrzymania na zmodernizowanych liniach kolejowych. Sprzęt ten pozwoli na podbicie torów i rozjazdów wraz z ich zastabilizowaniem w trakcie krótkich zamknięć torowych oraz pomiędzy przejazdami kolejnych pociągów. Niewątpliwą zaletą tak skonfigurowanej maszyny jest przywrócenie ruchu po podbiciu toru z prędkością rozkładową, bez konieczności wprowadzania miejscowych ograniczeń prędkości. W przypadku zmodernizowanych linii oraz odcinków kolejowych – zwłaszcza tych o dużym natężeniu ruchu – posiadanie takiej maszyny będzie jednym z podstawowych wymogów, umożliwiających oferowanie przez Spółkę tego rodzaju usług. Podbijarka torowo-rozjazdowa UNIMAT 09-32/4S Dynamic z agregatem podbijającym w torze szlakowym podbija dwa podkłady jednocześnie i jest wyposażona w doczepny, dynamiczny stabilizator toru. Wydajność tej maszyny jest znacznie wyższa od obecnie posiadanej przez Spółkę podbijarki rozjazdowej typu UNIMAT 08-475 4S i wynosi około 1,2 km toru na 1 godz., przy jednoczesnym płynnym przejściu z toru w rozjazd. Produkcja i dostarczenie Spółce nowej podbijarki wraz z zezwoleniem na dopuszczenie maszyny do eksploatacji w Polsce, wydanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, potrwa około 2 lat od momentu podpisania umowy.