Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowej maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo-torowej.

22 / 11 / 24

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/028.22) na dostawę fabrycznie nowej maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo – torowej, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia.

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
Załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej
Załącznik nr 4 – Polityka prywatnosci

Aktualizacja 05.12.2022:

Zmiana terminu składania ofert (531_028.22_1218057)