Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowej maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo-torowej.

22 / 6 / 20

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/004.22) na dostawę fabrycznie nowej maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo – torowej, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia.

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej

Załącznik nr 4 -Polityka prywatnosci PPMT

Aktualizacja 27.06.2022:

Pytania i odpowedzi oraz zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja 21.10.2022:

informacja o wyborze oferty (531_004.22_1211108)