Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych pojazdów dwudrogowych (szynowo-drogowych), lekkiego pociągu sieciowego – pojazdu dwudrogowego (szynowo-drogowego) oraz fabrycznie nowych przyczep dwudrogowych (szynowo-drogowych) z przeznaczeniem do prac przy sieci trakcyjnej, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

21 / 11 / 08

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr PE-531-0166.21) na dostawę fabrycznie nowych pojazdów dwudrogowych (szynowo-drogowych), lekkiego pociągu sieciowego – pojazdu dwudrogowego (szynowo-drogowego) oraz fabrycznie nowych przyczep dwudrogowych (szynowo-drogowych) z przeznaczeniem do prac przy sieci trakcyjnej, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

1.0_Warunki_zamówienia_na_zakup_pojazdów_dwudrogowych_PPMT

1.1ab_OPZ_zakup_pojazdów_dwudrogowych_zadanie_1_pojazd_1_2_PPMT

1.2ab_OPZ_zakup_pojazdów_dwudrogowych_zadanie_2_pojazd_3_PPMT

1.3ab_OPZ_zakup_pojazdów_dwudrogowych_zadanie_3_pojazd_4_PPMT

1.4_Formularz_ofertowy_na_zakup_pojazdów_dwudrogowych_PPMT

1.5_Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

1.5a_Załącznik_nr_7_wykaz_głównych_podzespołów

1.6_Wzór_umowy_zakupowej_pojazdy_dwudrogowe

1.7_Polityka_prywatności_PPMT

1.8_Załącznik_nr_5_Wzór_gwarancji_zwrotu_zaliczki

1.9_Załącznik_nr_6_Wzór_gwarancji_należytego_wykonania

Aktualizacja 17.11.2021r.:

4.0a_PE-531-0176.21_1165355_Strona_odpowiedź_na_pytania_1

Aktualizacja 18.11.2021r.:

4.2a_PE-531-0185.21_1165982_strona_odpowiedź_na_pytania_2

Aktualizacja 26.11.2021r.:

4.4a_PE-531-0195.21_1165355_strona_odpowiedź_na_pytania_3_strona

Aktualizacja 15.02.2022r.:

Informacja o wyborze oferty