Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/014.20/21) na dostawę fabrycznie nowych pojazdów kolejowych – żurawi kolejowych w zestawie: żuraw kolejowy, wagon przeciwwagi, wagon pomocniczy wraz z trawersem samopoziomującym, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

    1. Warunki zamówienia
    2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
    3. załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej
    4. Parametry bloków rozjazdowych
    5. Polityka prywatności PPM-T

Aktualizacja 18.06.2021:

Zmiana terminu składania ofert (531_014.20)

Aktualizacja 25.06.2021:

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego nr MT_531_014.20

Aktualizacja 5.07.2021:

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego nr MT_531_014.20_1146779

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego nr MT_531_014.20_1146786_21

Aktualizacja 02.09.2021:

Informacja o wyborze oferty (531_014.20_21)