Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania na dzierżawę nowej lokomotywy elektrycznej z modułem dojazdowym spalinowym.

Podstawowe wymagania:

  • świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez UTK
  • lokomotywa z modułem dojazdowym spalinowym
  • 3200 ton „na haku”

Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2018r.

Dodatkowe informacje: Piotr Hardt, tel.: 58 721 51 75 w. 302, e-mail: p.hardt@ppmt.pl