Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz wykonanie wzmocnienia nasypu oraz robót branży obiekty inżynieryjne w ramach wykonania robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Termin składania ofert upływa: 11.04.2021 r. godz. 09.00

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej
  5. Załącznik nr 4 – przedmiar
  6. Załącznik nr 5 – PFU
  7. Załącznik nr 6 – pytania i odpowiedzi

Aktualizacja 15.04.2022:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty