Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dozorowania na zasadzie dyspozycyjności.

21 / 10 / 18

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/68/2021) na świadczenie usługi dozorowania na zasadach pełnej dyspozycyjności maszyn torowych, maszyn budowlanych, wagonów techniczno-gospodarczych i mieszkalnych i innych obiektów na miejscu wykonywania przez Zamawiającego robót budowlanych lub prac remontowych dotyczących infrastruktury kolejowej na obszarze Polski.

Termin składania ofert upływa: 04.11.2021 r. o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Zał nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – Projekt Umowy wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy
  5. Zał nr 1 do Umowy – Zakres obowiązków i wymaganych uprawnień personelu Wykonawcy

Aktualizacja 11.01.2021r.:

Wynik postępowania