Zaproszenie do składania ofert na usługę szlifowania początkowego szyn kolejowych 60El i rozjazdów w ramach Kontraktu ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”.

21 / 12 / 08

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na szlifowanie początkowe szyn kolejowych 60El i rozjazdów. Szlifowanie będzie odbywało się w torach głównych zasadniczych i szlakowych linii kolejowej nr 35 oraz torach głównych dodatkowych stacji Grabowo i Jastrząbka wraz z rozjazdami.

Termin składania ofert upływa: 16.12.2021 r. godzina 12.00

Oferty należy przesyłać na adres: lk35@ppmt.pl

Załącznik:

Specyfikacja_techniczna_szlifowania_szyn_kontrakt_LK35