Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania spawów termitowych w technologii SoWoS w szynach typu 60E1 oraz spawów przejściowych 60E1/S49 w ramach Kontraktu ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”.

22 / 6 / 20

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie spawów termitowych w technologii SoWoS w szynach typu 60E1 oraz spawów przejściowych 60E1/S49. Wykonanie spawów termitowych będzie odbywało się w torach głównych zasadniczych i szlakowych linii kolejowej nr 35 oraz w rozjazdach w ilości do 314 sztuk.

Termin składania ofert upływa: 27.06.2022 r., do godziny 9.00

Oferty należy przesyłać na adres: lk35@ppmt.pl

Załącznik: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPOIN TERMITOWYCH LK35