Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/68/2020) na wyłonienie Wykonawcy usługi transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*

Termin składania ofert upływa: 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 12.00.

Załączniki:

Warunki Zamówienia

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy zakupowej

Aktualizacja 15.04.2020

Odpowiedź na pytania 15.04.2020
2020.04.15 – PPMT – warunki zamówienia na utylizację odpadów — AKTUALIZACJA