Zaproszenie do składania ofert na usługi transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*

22 / 2 / 08

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/283/2021) na wyłonienie Wykonawcy usługi transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*

Termin składania ofert upływa: 2 marca 2022 r. o godzinie 12.00.

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Oświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu w dziale XI Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) z podaniem numeru rejestrowego
  5. Oświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu w dziale VII Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) z podaniem numeru rejestrowego
  6. Wzór umowy zakupowej

Aktualizacja 2022.02.23 r.:

2022.02.22 – PPMT- Odpowiedź na pytania

Aktualizacja 2022.04.08 r.:

Informacja o wyborze oferty