Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz wykonanie robót torowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 653 K-ce Muchowiec KMB – Katowice Ochojec KOC wraz z robotami towarzyszącymi

22 / 8 / 18

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz wykonanie robót torowych wraz z robotami towarzyszącymi w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 653 K-ce Muchowiec KMB – Katowice Ochojec KOC wraz z robotami towarzyszącymi”

Termin składania ofert upływa: 23.08.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Zał. 1 – Formularz oferty
  3. Zał. 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Zał. 3 – Wzór Umowy zakupowej
  5. Zał. 4 – Przedmiar robót
  6. Zał. 5 – Zestawienie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego
  7. Zał. 6 – Zestawienie sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego
  8. Zał. 7 – OPZ
  9. Zał. 8 – PFU z załącznikami
  10. Zał. 9 – pytania  i odpowiedzi ZLK Sosnowiec

19.08.2022 – Pytania i odpowiedzi

23.08.2022- Pytania i odpowiedzi

26,08,2022- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pełna