Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie dokumentacji wielobranżowej wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie robót branży torowej, SRK oraz robót towarzyszących celem realizacji zadania „Likwidacja ograniczeń eksploatacyjnych na stacji Zabrzeg Czarnolesie” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” – Zadanie Nr 1: stacja Zabrzeg Czarnolesie.

Termin składania ofert upływa: 17.08.2021 r. godz. 10.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia wraz z załącznikami nr 1-6

2. Warunki zamówienia załącznik nr 7 – OPZ

3. Warunki zamówienia załącznik nr 8 – PFU

4. Warunki zamówienia załącznik nr 9 – pytania i odpowiedzi ZLK Sosnowiec

5. Formularz oferty

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Aktualizacja 17.08.2021:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty