Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy rewizyjnej (P4) lokomotywy spalinowej typu M62Ko nr fab. 1686, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia.

22 / 4 / 21

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/905/006.22) na wykonanie naprawy rewizyjnej (P4) zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu M62Ko o numerze fabrycznym 1686, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia:

Załączniki:

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej

Załącznik nr 4 – Polityka prywatności PPM-T.

Aktualizacja 29.04.2022:

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania nr MT_905_006.22