Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/905/007.21) na wykonanie naprawy rewizyjnej (P4) zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu M62Ko o numerze fabrycznym 1686, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia.

Załączniki:

Warunki zamówienia na naprawę lok. M62 nr 1686

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej

Załącznik nr 4 -Polityka prywatnosci PPMT