Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót branży sterowanie ruchem kolejowym w ramach wykonania robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Termin składania ofert upływa: 18.05.2022 r. godz. 13.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia
2. załącznik nr 1 – Formularz oferty
3. załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
4. załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej
5. załącznik nr 4 – Przedmiar robót
6. załącznik nr 5 – PFU
7. załącznik nr 5 – załączniki do PFU
8. załącznik nr 6 – Pytania i odpowiedzi
9. załącznik nr 7 – Harmonogram zamknięć torowych
10. Załącznik nr 8 – wykaz urządzeń srk do demontażu i ponownego montażu.

Aktualizacja 25.05.2022:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty