Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla branży mostowej w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

22 / 4 / 22

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót budowlanych branży mostowej w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

 1. Wiadukt kolejowy w km 8+679
 2. Wiadukt kolejowy w km 10+598
 3. Przepust w km 36+164
 4. Przepust w km 36+813
 5. Przepust w km 37+381
 6. Przepust w km 38+277
 7. Przepust w km 39+673
 8. Przepust drogowy w km 39+673
 9. Przepust w km 40+533
 10. Przepust w km 8+428
 11. Przepust drogowy w km 8+428
 12. Przepust w km 9+600
 13. Przepust drogowy w km 9+600
 14. Montaż osłon przeciwporażeniowych dla istniejących obiektów na kontrakcie
 15. Ściana oporowa w km od 8+170 do 8+223
 16. Ściana oporowa w km od 8+133 do 8+150

Termin składania ofert upływa: 29.04.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia.
 2. Formularz oferty – zał. nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – zał. nr 2.
 4. Wzór umowy zakupowej wraz z załącznikami – zał. nr 3.
 5. Zakres robót – zał. nr 4.
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora – zał. nr 5.
 7. Dokumentacja projektowa i STWiORB – zał. nr 6.
 8. RCO – zał. nr 7.