Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla branży sanitarnej w zakresie zbiornika retencyjnego w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

22 / 5 / 04

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej w zakresie zbiornika retencyjnego w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

Termin składania ofert upływa: 11.05.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Formularz oferty – zał. nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – zał. nr 2.
  4. Wzór umowy zakupowej wraz z załącznikami – zał. nr 3.
  5. Zakres robót – zał. nr 4.
  6. Pytania i odpowiedzi Inwestora – zał. nr 5. (cz.1) (cz.2)
  7. Dokumentacja projektowa i STWiORB – zał. nr 6.
  8. RCO – zał. nr 7.
  9. LK229 Pytania i odpowiedzi
  10. Dokumentacja badań podłoża