Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Ciągła wymiana podkładów drewnianych na drewniane wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 39 z podziałem na dwa zadania”

Opublikowano 06.08.2019:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Ciągła wymiana podkładów drewnianych na drewniane wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 39 z podziałem na dwa zadania”

  • Zadanie I – ciągła wymiana podkładów drewnianych na drewniane wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 39 do km 26,103 – 7562 szt. podkładów;
  • Zadanie II – ciągła wymiana podkładów drewnianych na drewniane wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 39 od km 26,448 – 7470 szt. podkładów;

 

Termin składania ofert upływa: 13.08.2019 r. godz. 9.00

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 5)
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty)

Aktualizacja 27.08.2019:

Informacja o wyborze oferty