Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie branży: sterowania ruchem kolejowym (SRK), teletechnicznej  oraz elektroenergetyką do 1 kV wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i powykonawczej z usługami towarzyszącymi w ramach Kontraktu ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”

 

Termin składania ofert upływa: 5.09.2019 r. do godz. 10:00

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 2), (PDF)
  1. Formularz oferty – wersja edytowalna,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – wersja edytowalna,
  3. Przedmiar robót – wersja edytowalna.
  4. Odpowiedzi na pytania.

Aktualizacja 23.09.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.