Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót specjalistycznych naprawy nasypu kolejowego metodą iniekcji strumieniowej w ramach zadania pn. „Naprawa nasypu kolejowego w km: 347,620 – 347,780 oraz 347,900 – 348,080 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa”.

22 / 5 / 20

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót specjalistycznych naprawy nasypu kolejowego metodą iniekcji strumieniowej „JET GROUTING” wraz z robotami przygotowawczymi (ziemnymi) i towarzyszącymi w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa nasypu kolejowego w km: 347,620 – 347,780 oraz 347,900 – 348,080 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa”.

Termin składania ofert upływa: 25.05.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki: