Opublikowano 7.02.2020:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót w ramach projektu „Wzmocnienie podtorza na linii nr 353 Poznań Wschód-Skandawa tor nr 2 szlak Turzno-Kowalewo Pomorskie km 150,550-153,130 i 156,400-157,700 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego-Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie”

Termin składania ofert upływa: 12.02.2020 r. godz. 10.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty)

Aktualizacja 13.02.2020:

Informacja o wyborze oferty