Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na: Wykonanie kompleksowych prac elektroenergetycznych w zakresie :

 • Część 5.1 – Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1kV
 • Część 5.2 – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych
 • Część 9 – Roboty peronowe Zeszyt 9.7 – Elektroenergetyka
 • Część 14 – Linia Potrzeb Nietrakcyjnych
 • Część 4 – Roboty trakcyjne w zakresie uszynienia i systemu sterowania odłącznikami

Termin składania ofert upływa: 21.09.2021 r. godz. 12:00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia.
 2. Formularz oferty załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
 4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3 (wraz z załącznikami do umowy nr 1, 4, 5, 6, 7 ).
 5. Zakres robót załącznik nr 4. (pdf)   Zakres robót załącznik nr 4. (xlsx)
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5a (200MB) Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5 b (280MB)
 7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6 (100MB)

Aktualizacja 16.09.2021r.:

Odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 20.10.2021r.:

Informacja_wybór_oferty