Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na zabezpieczenie miejsca robót z wykorzystaniem Automatycznych Systemów Ostrzegania w ramach wykonania robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Termin składania ofert upływa: 01.06.2021 r. godz. 12.00

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej
  5. załącznik nr 4 – Przedmiar
  6. załącznik nr 5 – PFU
  7. załącznik nr 5 – załączniki PFU
  8. załącznik nr 6 – pytania i odpowiedzi
  9. załącznik nr 7 – harmonogram zamknięć torowych

Aktualizacja 02.06.2022:

05 22I004R-11 Zawiadomienie o zamknięciu postępowania