Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje, że w związku z zamiarem wszczęcia postępowania zakupowego na dostawę maszyn do kompleksowej naprawy podtorza i / lub nawierzchni torowej, zaprasza do udziału w dialogu technicznym, zgodnie z załączonym pismem.

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym (531_013.21)